Informācija namīpašumu pārvaldniekiem

E-Saimnieks platformas iespējas

E-Saimnieks ir izveidots ar mērķi automatizēt datu apmaiņu stapr namīpašumu pārvaldnieku norēķinu uzskaites sistēmām un to klientiem, kā arī piegādātājiem un sadarbības partneriem - maksimāli samazinot to datu apjomu, kuru cilvēks ievada sistēmā manuāli, novēršot potenciālo kļūdu skaitu un samazinot laka patēriņu šo kļūdu labošanai. Piemēram nepareizi ievadīti skaitītāju numuri vai to rādījumi izraisa nepareizu aprēķinu par patērētajiem pakalpojumiem, prasot lielu laika ieguldījumu kļūdu labošanai.

Šobrīd E-Saimnieks nodrošina:

 1. Automātisku datu iegūšanu un apstrādi (integrāciju) ar populāro namīpašumu apsaimniekošanas norēķinu uzskaites sistēmu IRMA un resursu vadības sistēmu Horizon
 2. Informācijas iegūšanu un aktualizēšanu par aktuālajiem patēriņa skaitītājiem, skaitītāju derīguma termiņiem un to numuriem no norēķinu sistēmām automātiskā režīmā
 3. Informācijas iegūšanu par vēsturiskajiem un aktuālajiem patēriņa skaitītāju rādījumiem, atspoguļojot tos E-Saimnieks Lietotājiem, kuriem ir pieeja pie konkrēta namīpašuma, tai skaitā informāciju par aprēķinu pēc vidējā patēriņa
 4. Automatizētu informācijas ieguvi un aktualizēšanu par telpu grupām, ēkām, dzīvokļiem un pie tiem piesaistītajiem līgumiem ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu Lietotāju pieteikumu apstrādi un nosūtīšanu pārvaldniekiem
 5. Skaitītāju rādījumu datu iegūšanu un apkopošanu no Jūsu klientiem, kā arī šo datu automātisku nodošanu norēķinu sistēmai mašīnlasāmā formātā, ievērojot pārvaldnieka noteiktos skaitītāju rādījumu saņemšanas intervālus.
 6. Pakalpojumu rēkinu publicēšanu klientiem. Pēc Jūsu izvēles var tikt pieslēgta online rēķinu apmaksa sadarbībā ar populārākajām bankām.
 7. Aptauju veidošanu visiem klientiem vai to daļai ļauj operatīvi noskaidrot klientu viedokli par jebkuru jautājumu. Aptaujas rezultāti tiek automātiski apkopoti un glabāti sistēmā.

Ieguvumi no sadarbības ar E-Saimnieks

 1. Augsta datu kvalitāte un mazs uzskaitvežu laika patēriņš pie ikmēneša datu apstrādes Jūsu norēķinu sistēmā
 2. Pārdomāts un kvalitatīvs serviss Jūsu klientiem kā papildus pievienotā vērtība Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem
 3. Uz attīstību vērsta sadarbība un konsultācijas par datu apstrādes automatizācijas iespējām Jūsu uzņēmumā
 4. Uzmanība un saudzīga attieksme pret Jūsu un Jūsu klientu datiem

Saziņai

Gadījumā, ja Jūs interesē uzzināt vairāk par E-Saimnieks iespējām, lūdzu rakstiet uz saimnieks@e-saimnieks.lv

Ar cieņu, E-Saimnieks