Informācija namīpašumu pārvaldniekiem

E-Saimnieks platformas iespējas

E-Saimnieks ir izveidots ar mērķi automatizēt ar namu pārvaldīšanu saistītos procesus, platformā nodrošinot tādus instrumentus kā autometizēta norēķinu sistēma, elektronisku dokumentu parakstīšana un glabāšana, uzdevumu vadība, juridiski saistošu elektronisku aptauju veikšana u.c. Mūsu uzdevums ir maksimāli samazināt to datu apjomu, kuru cilvēks ievada sistēmā manuāli, novēršot potenciālo kļūdu skaitu un samazinot laika patēriņu šo kļūdu labošanai.

Šobrīd E-Saimnieks nodrošina:

 1. Norēķinu sistēmu ar plašu aprēķinu algoritmu klāstu ikmēneša komunālo un citu rēķinu izrakstīšanai, kā arī ienākošo rēķinu reģistrēšanai;
 2. Automatizētu kontu izrakstu saņemšanu no bankām un automātisku maksājumu apstrādi;
 3. Automatizētu naudas plūsmas analīzi, nodrošinot ieņēmumu un izdevumu kategorizāciju;
 4. Populārāko pakalpojumu sniedzēju PDF rēķinu automātisku atpazīšanu un apstrādi, automātiski piesaistot piegādātāju rēķinu rindas norēķinu objektiem;
 5. Namu uzkrājumu fondu līdzekļu un remontdarbu plānu vadību. Īpašnieki klientu portālā var redzēt nama uzkrājumu līdzekļus un veiktos darbus reālā laikā;
 6. Atgādinājumu nosūtīšanu par rēķinu apmaksas termiņa tuvošanos un brīdinājumu nosūtīšanu parādniekiem;
 7. Elektroniskas mājas lietas kārtošanu, kas ir integrēta ar BVKB BIS. Ievietotos dokumentus var nosūtīt uz BIS;
 8. Dokumentu vadības sistēmu var izmantot lietvedības kārtošanai, veidojot lietu nomenklatūru reģistrus;
 9. Dokumentu elektronisku parakstīšanu ar eID, eID Mobile un ielūgumu nosūtīšanu dokumentu parakstīšanai;
 10. Klientiem ir iespēja pievienot uzdevumus un pieteikumus ar fotofiksācijām vai citiem failiem, ziņojot par problēmu vai pasūtot papildus pakalpojumus;
 11. Uzdevumu vadības sistēmu var lietot iekšējām vajadzībām, lai nodrošinātu darbu izpildes kontroli
 12. Elektronisku aptauju izveidošanu lēmuma projektu pieņemšanai. E-Saimnieks lietotāji var nobalsot un anketu parakstīt ar drošu elektronisku parakstu;
 13. Klientu ērtībām izstrādātas lietotnes iOS un Android viedtālruņiem

Ieguvumi no sadarbības ar E-Saimnieks

 1. Augsta datu kvalitāte un mazs uzskaitvežu laika patēriņš pie ikmēneša datu apstrādes Jūsu norēķinu sistēmā
 2. Pārdomāts un kvalitatīvs serviss Jūsu klientiem kā papildus pievienotā vērtība Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem
 3. Uz attīstību vērsta sadarbība un konsultācijas par datu apstrādes automatizācijas iespējām Jūsu uzņēmumā
 4. Uzmanība un saudzīga attieksme pret Jūsu un Jūsu klientu datiem

Saziņai

Gadījumā, ja Jūs interesē uzzināt vairāk par E-Saimnieks iespējām, lūdzu rakstiet uz saimnieks@e-saimnieks.lv

Ar cieņu, E-Saimnieks